Diploma Eerste Hulp

Bij alle EHBO verenigingen kunt u zich aanmelden voor het volgen van een beginnersopleiding EHBO inclusief een opleiding reanimeren +AED. Na de opleiding volgt een examen waarna u het eenheidsdiploma ontvangt. Het officiële diploma Eerste Hulp wordt afgegeven door het Centraal Bureau van Het Oranje Kruis. Het diploma Eerste Hulp heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Na het behalen van uw diploma, kunt u zich verder bekwamen door specifieke lessen te volgen. Hierbij moet u denken een aantekening verbandleer of aantekening EHBO bij wandelen etc. Specifieke voorwaarden voor het geldig houden van het diploma, kunt u opvragen bij uw vereniging.

Met uw diploma op zak kunt u zelf hulp verlenen bij ongelukjes en ongelukken thuis of op uw werk. U wordt door de vereniging uitgedaagd om uw kennis en kunde te vergroten door u als EHBO-vrijwilliger in te zetten bij plaatselijke activiteiten en evenementen. Juist door het verlenen van de Eerste Hulp bij bijvoorbeeld een wandelviersdaagse of een sportdag leert u steeds meer van EHBO.

Rode Kruis zet Virtual Reality in voor EHBO recordpoging

Het Nederlandse Rode Kruis zet Virtual Reality in voor EHBO cursussen. Door gebruik te maken van een VR Bril wordt het mogelijk om noodsituaties na te bootsen voor mensen die een EHBO diploma willen behalen. Je kan hierbij denken aan noodsituaties zoals een ongeval, extreem weer of een terroristische aanslag. Door gebruik te maken van levensechte VR filmpjes kunnen situaties zo realistisch mogelijk nagebootst worden. Dit helpt cursisten beter voor te bereiden voor een echte noodsituatie.

Op zaterdag 9 september zal de VR Bril van het Rode Kruis voor het eerst gebruikt worden. Als onderdeel van de nieuwe wervingscampagne wordt op de Dam in Amsterdam een recordpoging gedaan. Het is de bedoeling dat er 2500 deelnemers een eerste les EHBO volgen op de Dam. De deelnemers kunnen de speciale VR bril gebruiken tijdens dit evenement. Het huidige wereldrecord EHBO cursus volgen staat op 1895 deelnemers. Momenteel loopt er een campagne van het Rode Kruis wegens een tekort van 1000 EHBO’ers.

EHBO verlenen aan ouderen – 10 tips

Senioren lopen andere letsels en typen ongevallen op dan jongeren. De Eerste Hulp zelf blijft, met enkele aanpassingen, echter gewoon dezelfde.

Er geldt een “Top 10 voor Eerste Hulp aan ouderen”.

  1. Voorkom ontreddering, paniek en commotie. Die vertroebelen de juiste inschatting. Stel het slachtoffer gerust.
  2. Ga na wat er precies gebeurd is. Vraag u, als eerste hulpverlener, af welk letsel daarbij kan worden opgelopen.
  3. Controleer de vitale functies langere tijd. Let erop dat het bewustzijn ook door andere oorzaken verstoord kan raken.
  4. Vraag naar medicijngebruik, met name antistollingsmiddelen.
  5. Probeer te achterhalen of het slachtoffer mogelijk aan andere ziekten lijdt.
  6. Pijn en zwelling plus eventuele blauwe verkleuring aan leden maten wijzen op een breuk, tenzij het tegendeel bewezen is. Let op: ouderen kunnen ten gevolge van broze botten meerdere breuken tegelijk oplopen.
  7. Bloedingen, bijvoorbeeld spataderen, kunnen snel een circulatoire shock veroorzaken.
  8. Let op / voorkom onderkoeling.
  9. Hoge koorts/oververhitting en verminderd bewustzijn nopen tot snel ingrijpen.
  10. In geval van twijfel: altijd deskundige hulp inschakelen!

Rode Kruis zoekt 1000 EHBO’ers

Het Rode Kruis is op zoek naar ruim 1000 EHBO’ers. Door de toename van het aantal evenementen en festivals in Nederland is er een tekort ontstaan. Er is extra ondersteuning nodig om te zorgen dat alle evenementen goed verlopen en er overal voldoende ondersteuning is. In het najaar van 2017 start het Rode Kruis met een campagne om nieuwe EHBO’ers te werven. Deze zomer zijn er 9000 EHBO’ers actief op 1800 evenementen.

Het afgelopen weekend vond de zwarte cross in Lichtenvoorde plaats. Voor dit muziek en cross evenement waren in totaal 300 vrijwillige EHBO’ers van het Rode Kruis aan het werk. Het zijn drukke weken voor de EHBO’ers van Nederland want deze week is ook de Nijmeegse Vierdaagse. Voor dit grootse wandelevenement worden er maar liefst 700 EHBO’ers ingezet.

EHBO koffer kopen

Een EHBO koffer ofwel verbanddoos is bij een pre om in de buurt te hebben bij ongevallen, of het nu een kleinverbanddoos of groot ongeluk is. De verbanddoos biedt eerste hulp bij ongelukken. EHBO kan ingezet worden bij brandwonden, insectenbeten, wondjes en andere ongevallen. Een ongelukje zit nu eenmaal in een klein hoekje en het is belangrijk dat deze snel en steriel worden behandeld. Een EHBO verbandkoffer is bij instanties, bedrijven en verenigingen vaak aanwezig, maar in veel huishoudens mist deze nog steeds. Ondanks dat de verbanddoos voor EHBO in veel situaties al aanwezig is, gebeurd het vaak dat deze niet up-to-date is. In een EHBO verbanddoos zijn producten met een houdbaarheidsdatum aanwezig, denk bijvoorbeeld aan desinfectieproducten en oogspoelingen. Maar ook na gebruik wordt de verbanddoos vaak niet direct aangevuld. Zorg voor regelmatige controle van de verbanddoos en om het jezelf gemakkelijk te maken kun je een controlelijst in de verbandkoffer plaatsen.
Lees verder EHBO koffer kopen

EHBO Verbanddoos voor kinderen

Naast een EHBO cursus voor Baby en Kind zijn er nog meer voorbereidingen die je kan treffen op mogelijke eerste hulp voor kinderren. Eigenlijk wil je niet denken aan een verbanddoos voor kinderen. Ongelukken met kinderenkinderverbanddoos is iets waar niemand mee te maken wil hebben. Maar deze dingen gebeuren nu eenmaal en in dat geval is het goed dat er een EHBO verbanddoos voor kinderen aanwezig is. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat overal op de plaatsen waar kinderen vaak komen er een speciale verbanddoos aanwezig is. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de EHBO verbandkoffer voor kinderen een andere inhoud zal hebben dan die voor volwassenen of sporters. Voor bedrijven zal per bedrijfstak bepaald moeten worden welke verbandkoffer het meest geschikt is. De basiskoffer kan altijd aangevuld worden met speciale modules of losse spullen. Lees verder EHBO Verbanddoos voor kinderen

20 procent meer vraag naar EHBO Cursussen

In Brussel is de vraag naar EHBO cursussen gestegen. Na de aanslagen op 22 maart is de vraag met een vijfde toegenomen bij het Rode Kruis in Brussel. De impact van de aanslagen bij Maalbeek en Zaventem zorgen ervoor dat mensen meer aanvragen voor een EHBO opleiding willen volgen.

In Brussel is momenteel een wachtlijst van 4.000 kandidaten die graag een EHBO diploma willen behalen. Doordat de cursussen in België gegeven worden door vrijwilligers is het aanbod beperkt. Het Rode Kruis doet haar best om de wachtlijst zo snel mogelijk in te lopen. De trend uit Brussel is overigens niet zichtbaar in Vlaanderen en Wallonië.

Scholieren doneren aan EHBO Zundert

Een mooi initiatief in Zundert: de leerlingen van basisschool Zonnebloem hebben tijdens hun jaarlijkse Goede doelen dag een mooi bedrag opgehaald. De leerlingen hebben diverse klusjes uitgevoerd en in totaal €800 opgehaald voor EHBO Zundert.

Tijdens een feestelijke ochtend werd er een cheque uitgereikt aan de lokale EHBO-vereniging. EHBO Zundert gaat het bedrag gebruiken voor de aanschaf van een EHBO oefenpop.

Wie durft EHBO te verlenen na een aanslag?

De afgelopen jaren is het aantal aanslagen in Europa toegenomen. Na o.a. Nice, Parijs en recentelijk Londen ontstaat het beeld dat dit ook ooit realiteit kan worden in Nederland. Hou zou jij in zo’n situatie reageren? Uit onderzoek van het Rode Kruis is gebleken dat 55% van de Nederlanders zich niet bekwaam acht om EHBO te verlenen na een (terroristische) aanslag. Ongeveer de helft zou er niet direct aan denken zichzelf in veiligheid te brengen. Dit terwijl het juist cruciaal is om eerst zelf een veilige situatie te creeren (indien mogelijk) en dan pas hulp te verlenen.

Een ander punt wat naar voren komt is dat vrijwel niemand (5%) weet dat je alles wat drinkbaar is kan gebruiken om een brandwond te koelen. Idealiter gebruik je water, maar bij het ontbreken hiervan kan je ook gerust appelsap gebruiken om de eerste hulp te verlenen. Gelukkig wist vrijwel iedereen (95%) dat je voorwerpen het beste in een lichaam kan laten zitten en af moet dekken totdat er professionele hulp beschikbaar is. Je kan hierbij denken aan scherven of kogels.

Om het bewustzijn te vergroten komt het Rode Kruis met een lijst met do’s en dont’s bij eerste hulp na een aanslag. De vraag blijft over: durf jij eerste hulp te verlenen na een aanslag?

Nieuw TV Programma: Eerste Hulp Bij Ongelukken

Op 5 april is er een nieuw TV programma: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit programma van Omroep MAX wordt gepresenteerd door Dionne Stax. De uitzending duurt 1,5 uur waarbij uitleg wordt gegeven over Eerste hulp bij ongevallen.

Het is een thema uitzending met diverse EHBO demonstraties. Er wordt onder andere weergegeven hoe je omgaat met brandwonden of op welke wijze omgegaan moet worden als iemand bewusteloos is. Omroep MAX wil het belang van EHBO onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Er zijn 3 medische experts aanwezig tijdens het programma om uitleg en advies te geven.