EHBO Cursus Volwassenen

Bij het kiezen van een EHBO cursus om Eerste Hulp Bij Ongelukken te kunnen verlenen, kun je uit verschillende cursussen kiezen. Zo is er de EHBO cursus om baby’s en kinderen te helpen bij ongelukken en lichamelijke problemen, maar is er ook een speciale cursus om volwassenen te helpen in bepaalde gevaarlijke situaties. Deze cursus wordt ook wel de cursus EHBO voor volwassenen genoemd. Meer over deze cursus, lees je op deze pagina.

De cursus EHBO voor volwassenen: een korte introductie

Niet alleen baby’s en kinderen, maar ook volwassenen kunnen in allerlei gevaarlijke situaties terecht komen. Zo kan er een gevaarlijke situatie ontstaan door een ongeluk, maar ook door een lichamelijk probleem. Door de cursus EHBO voor volwassenen te volgen en je diploma te behalen, weet je wat je moet doen in deze situaties. Je verleent de eerste hulp bij een ongeluk of een lichamelijk probleem, zodat zo veel mogelijk letselschade bij het slachtoffer voorkomen kan worden. Het idee is dat je de beste hulp kunt verlenen tot de hulpdiensten er zijn, zodat het slachtoffer zo goed mogelijk geholpen kan worden.

De inhoud van de cursus EHBO voor volwassenen

De cursus EHBO voor volwassenen is een uitgebreide cursus. Je leert er hoe je iemands ademhaling moet controleren, maar ook hoe je een AED moet bedienen, wat je moet doen bij een beroerte, hoe je kunt controleren of iemand bij bewustzijn is of niet, wat je moet doen bij botbreuken of ontwrichting, wat je moet doen bij brandwonden, hoe je elektriciteitsletsels moet behandelen voor de hulpdiensten komen en wat je moet doen bij een epileptische aanval. Ook leer je wat je moet doen bij amputaties (eerste hulp bij amputatie), ernstige bloedingen, flauwte, hartklachten, hoofdpijn, kleine en grote wonden, kneuzing en verstuiking, koorts en koortsstuipen, luchtwegbelemmering, misselijkheid en braken, oogletsel, schedel- en hersenletsel, shock, stikken, vergiftiging, verslikken en problemen met de vitale functies.

Tot slot leer je eenvoudige dingen als wat de inhoud van een verbanddoos is en wat de prioriteiten zijn bij het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken, maar leer je ook complexe zaken als het reanimeren van een slachtoffer en het uitvoeren van mond-op-mondbeademing bij een slachtoffer. Het is een uitgebreide cursus, die je alles leert over alle mogelijke gevaarlijke situaties waar een volwassene in kan verkeren en wat je in deze situaties moet doen.

De cursus EHBO voor volwassenen voor op het werk

De meeste mensen die de cursus EHBO voor volwassenen volgen, doen dit om EHBO te kunnen verlenen op hun werk. Komt een collega van je in een gevaarlijke situatie en heb je een EHBO diploma, dan kun je de juiste eerste hulp verlenen en verdere lichamelijke schade voorkomen. Sommige werkgevers stellen het volgen van een EHBO cursus verplicht, maar er zijn ook branches waarin alle werknemers verplicht worden om een EHBO cursus te volgen. Ben je niet verplicht om de cursus te volgen, maar wil je dit toch graag doen? Dan is het uiteraard ook mogelijk om de cursus te volgen voor de beste EHBO op je werk.

De cursus EHBO voor volwassenen buiten het werk

Uiteraard is het ook mogelijk om een EHBO cursus te volgen voor buiten je werk. Heb je een EHBO cursus gevolgd en je diploma behaald, dan kun je in allerlei situaties de beste hulp verlenen aan slachtoffers. Krijgt er iemand een hartaanval op het station terwijl je op de trein staat te wachten, dan weet jij wat te doen. Gebeurt er een ongeluk op de snelweg en heeft iemand eerste hulp nodig, dan kun jij helpen. Wordt er iemand aangereden met de fiets in jouw straat, dan kun je ook hulp bieden. Mensen die het een prettig idee vinden dat ze andere mensen altijd kunnen helpen door eerste hulp te bieden, kunnen de EHBO cursus ook volgen.