EHBO verlenen aan ouderen – 10 tips

Senioren lopen andere letsels en typen ongevallen op dan jongeren. De Eerste Hulp zelf blijft, met enkele aanpassingen, echter gewoon dezelfde.

Er geldt een “Top 10 voor Eerste Hulp aan ouderen”.

  1. Voorkom ontreddering, paniek en commotie. Die vertroebelen de juiste inschatting. Stel het slachtoffer gerust.
  2. Ga na wat er precies gebeurd is. Vraag u, als eerste hulpverlener, af welk letsel daarbij kan worden opgelopen.
  3. Controleer de vitale functies langere tijd. Let erop dat het bewustzijn ook door andere oorzaken verstoord kan raken.
  4. Vraag naar medicijngebruik, met name antistollingsmiddelen.
  5. Probeer te achterhalen of het slachtoffer mogelijk aan andere ziekten lijdt.
  6. Pijn en zwelling plus eventuele blauwe verkleuring aan leden maten wijzen op een breuk, tenzij het tegendeel bewezen is. Let op: ouderen kunnen ten gevolge van broze botten meerdere breuken tegelijk oplopen.
  7. Bloedingen, bijvoorbeeld spataderen, kunnen snel een circulatoire shock veroorzaken.
  8. Let op / voorkom onderkoeling.
  9. Hoge koorts/oververhitting en verminderd bewustzijn nopen tot snel ingrijpen.
  10. In geval van twijfel: altijd deskundige hulp inschakelen!